MBC – Mindfulness Based Coaching -TERMINY SZKOLEŃ

Napisała | Brak tagów | Szkolenia | Brak komentarzy do MBC – Mindfulness Based Coaching -TERMINY SZKOLEŃ

MBC – Mindfulness Based Coaching

– efektywnie i skutecznie,
– osiągasz zamierzone cele,
– poprzez świadome bycie obecnym tu i teraz.

Autorskie połączenie dwóch uznanych i skutecznych metod – mindfulness ( uważność) oraz coachingu.

Mindfulness – pozwala skupić się na tym, co jest teraz. Świadoma obecność.

Coaching – wg International Coach Fedaration (ICF) interaktywny proces, który pomaga indywidualnym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Korzyści płynące z wdrożenia mindfulness w firmie:

Jasność umysłu i spokój, co prowadzi do większej świadomości celu i klarowności w sposobach osiągania go.
Budowanie współpracującego zespołu
Budowanie bardziej efektywnego, produktywnego, wydajnego środowiska pracy.

Korzyści szczegółowe:

– wzrost efektywności osobistej i efektywności zespołu

– błyskawiczne dostrzeganie istoty problemu i szybkie reagowanie

– lepsze radzie sobie w sytuacjach kryzysowych, stresowych i konfliktowych

– dystans do sytuacji trudnych

– wzrost kreatywności i dostrzeganie nowych rozwiązań

– wzrost koncentracji na wykonywanych projektach

– wzrost samokontroli i samoświadomości, istotne zwłaszcza w pracy zespołowej

– stworzenie miejsca pracy sprzyjającego rozwojowi pracowników

Podczas szkolenia koncentrujemy się na kluczowych obszarach. Szkolenie to 90% praktyka.

Moduły szkolenia

I. Praktyka mindfulness

Wzrost samoświadomości – myśli, emocji, odczuć płynących z ciała

Lepsze zarządzanie sobą w sytuacjach trudnych

Lepsza komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.

II . Mindfulness based coaching w praktyce

Automatyzmy myślowe i emocjonalne – rozwój umiejętności oceny danej sytuacji z różnych perspektyw oraz znajdowania rozwiązań.

Udoskonalenie umiejętności wyznaczania i osiągania celów

Doskonalenie umiejętności słuchania

Od samoświadomości do poprawy pracy zespołowej.

Udział w szkoleniu to:

  • 2 dni praktyki
  • pełne wyżywienie
  • obszerne materiały szkoleniowe w języku polskim drukowane i elektroniczne
  • konsultacje i wsparcie trenera po szkoleniu
  • możliwość bezpłatnego powtórzenia udziału w szkoleniu

TrenerAgnieszka Sochar – psycholog, praktyk mindfulness, specjalistka II stopnia PSR – Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, certyfikowany trener biznesu, redaktor naczelna portalu Droga Uważności, autorka książki „Tu i Teraz. Potęga uważności” (w druku). Przeszkoliła ponad 2500 osób, ponad 100 przeprowadziła przez proces doradczy.

Koszt 1390 zł

Terminy

25-26.04.2016 Warszawa – zapisz się

Pozostałe terminy

MAJ

09-10.05 Łódź – zapisz się

12-13.05 Warszawa – zapisz się

16-17.05 Kraków – zapisz się

23-24.05 Poznań – zapisz się

28-29.05 Warszawa – zapisz się

CZERWIEC

01-02.06 Rzeszów – zapisz się

09-10.06 Warszawa – zapisz się

13-14.06 Wrocław – zapisz się

20-21.06 Kraków – zapisz się

27-28.06 Gdańsk – zapisz się

 

 


Brak komentarzy

Skomentuj